Các bộ định mức xây dựng cơ bản 2009
ảnh minh họa

"Các bộ định mức xây dựng cơ bản 2009" bao gồm 10 bộ định mức ban hành theo CV số 1779/BXD - VP, 1780/BXD - VP, QĐ 15/2008/QĐ - BXD, CV 1751/BXD - VP ngày 14/08/2007, CV 2271/BXD - VP; CV 2272/BXD - VP, CV 2273/BXD - VP, CV 2274/BXD - VP, QĐ 6061/QĐ - BCT ngày 14/11/2008, QĐ 6060/QĐ - BCT ngày 14/11/2008.- Bộ đơn giá chế tạo cơ khí Thuỷ công

- Nhà ở có giá hơn 600 triệu đồng phải nộp thuế

1. CÔNG VĂN SỐ 1779/BXD-VP NGÀY 16-8-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐINH MƯC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN
KHẢO SÁT XÂY DỰNG.
ĐỊNH MƯC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KIIẢO SÁT XÂY DỰNG .
PHẦN THỨ HAI. ĐỊNH MỚI CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG


2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-BXD NGÀY 17-11-2008 CỦA BỘ xây DỰNG
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG .
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG..
PHẦN THÚ BA. ĐINH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN
ĐẦU TƯ.


3. CÔNG VĂN SỐ 175/BXD - VP NGÀY 14-8-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐINH MƯC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN THỨ TƯ. ĐỊNH MÚC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ .


4. CÔNG VĂN SỐ 271/BXD - VP NGÀY 10-11-2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC ĐÔ THỊ.
ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ


5. CÔNG VĂN SỐ 2272/BXD-VP NGÀY 10-11-2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNII MỨC DƯ TOÁN THU GOM, VẬN CHUYẾN VÀ XỬ
LÝ CHÔN LẮP RÁC THẢI ĐÔ THỊ
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THU GOM,VÂN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC
THẢI ĐÔ THỊ.


6. CÔNG VĂN SỐ 2273/BXD - VP NGÀY 10 - 11 - 2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ


7.CÔNG VĂN SỐ 2274/BXD - VP NGÀY 10 - 11 - 2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỄ
VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁNG DUY TRÌ HỆ THỐNG
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
PHÂN THỨ NĂM. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH -
PHGẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY
DỰNG ..


8. CÔNG VĂN SỐ 1780/BXD - VP NGÀY 16-8-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ
VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- PHẦN
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG .
PHẦN THỨ SÁU. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
CÔNG TÁC XÂY LĂP ĐƯƠNG DÂY TẢI ĐIỆN.


9. QUYẾT ĐỊNH SỐ 6061/QĐ-BCT NGÀY 14-11-2008 CỦA BỘ CÔNG
THƯƠNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG
CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN..
ĐỊNH MÚC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP
PHẦN THỨ BẢY. ĐỊNH MỨC Dự TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP .


10. QUYẾT ĐỊNH SỐ 6060/QĐ - BCT NGÀY 14-11-2008 CỦA BỘ CÔNG
THƯƠNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN Xây DỰNG
CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP .
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP DẶT
TRẠM BIẾN ÁP

(st)
Quay lại In bản tin Gửi bản tin   
+ Tin liên quan
   Hội nghị phổ biến và hướng dẫn sử dụng các bộ đơn giá XDCT, DVCI tỉnh Khánh Hòa năm 2014
   Đơn giá Hải Phòng 2014 ban hành theo quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/214
   Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh.
   Đơn giá Thái Nguyên 2012
   Đơn giá Cần Thơ 2012
   Đơn giá Phú Thọ năm 2011
   Đơn giá Bình Phước năm 2011
   Đơn giá Bình Dương năm 2011
   Đơn giá Thanh Hóa năm 2011
   Đơn giá Hà Tĩnh năm 2011
   Đơn giá Hà Nội 2011
   Đơn giá Nghệ An năm 2011
   Cập nhật bù Giá ca máy và Thông tư 04/2010/TT-BXD
   Cập nhật Đơn giá Đường Dây và Trạm Biến Áp Theo Công Văn Số 7606/BCT-NL
   Cập nhật Đơn giá sửa chữa theo quyết định số 6829/QĐ-UBND TP.Hà Nội
   Thông báo chiêu sinh tại Bình thuận
   Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại Hà Nội (Khoá 12)
   Tạo và sử dụng Định mức người dùng trong Dự toán ACITT
   Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại Vũng Tàu (Khoá 11)
   Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại Tiền Giang (Khoá 10)
   Xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình
   Thay đổi mác vữa trong dự toán Acitt
   Hướng dẫn cài đặt phần mềm dự toán trên hệ điều hành Windows Vista
   Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng tại Nha Trang (K6)
   Hướng dẫn cài đặt Font Dự toán Acitt trên hệ điều hành Windows Vista
   Bộ đơn giá chế tạo cơ khí Thuỷ công.
   Thông tin giá VLXD ngày 19 tháng 09 năm 2008
   Số quyết định ban hành đơn giá năm 2008.
 
 + Các tin khác
    Bộ đơn giá chế tạo cơ khí Thuỷ công.
    Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng XD công trình.
    Trọng lượng vật liệu.
    Tìm hiểu việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá
 

Xem tin ngày:

+ Hỗ Trợ Trực Tuyến
 • Hà Nội :          
 • Đà Nẵng :       
 • Hồ Chí Minh : 
 • + Tìm kiếm

  Trong:

  + Dự toán Acitt

  Đơn giá Hải Phòng 2014 ban hành theo quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/214

  Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa và Thí nghiệm vật liệu ban hành theo quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/214 của Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng.
  ------------------------------------------------------------
  -[Cập nhật] Định mức dự toán 2015
  -[Cập nhật] Đơn giá Hà Nội 2014
  -[Cập nhật] Đơn giá Yên Bái 2013
  -[Cập nhật] Đơn giá Bình Dương 2013
  -[Cập nhật] Đơn giá Đồng Tháp 2013
  -[Cập nhật] Tính năng bổ sung Ver1.08

  + Acitt Books

  Giới thiệu hệ thống Acitt Books

  Với gần 700 tiêu chuẩn xây dựng, 300 tiêu chuẩn kỹ thuật Giao thông, và hơn 1500 văn bản luật, thông tư , nghị định... trong đầu tư xây dựng, người sử dụng sẽ khai thác dễ dàng hệ thống dữ liệu đồ sộ này, đơn giản vì tất cả đều được gói gọn trong đĩa CD.
  ------------------------------------------------------------
  - [Thông Báo] Thay đổi trụ sở Acitt Sài Gòn

  + Tin tức đào tạo

  Hội nghị phổ biến và hướng dẫn sử dụng các bộ đơn giá XDCT, DVCI tỉnh Khánh Hòa năm 2014

  Sáng ngày 20/05/2014, Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp cùng Viện Khoa học kinh tế xây dựng và Công ty ACITT Sài Gòn tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng các bộ đơn giá xây dựng công trình (theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 phần xây dựng; QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 phần lắp đặt; QĐ số 669/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 phần khảo sát; QĐ số 670/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 phần sửa chữa và quản lý đường bộ), bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (theo QĐ số 671/QĐ-UBND ngày 20/03/2014).


   
   Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công   nghệ Tự động hóa
    Địa chỉ:
  Số 23 TT TW Hội Nông Dân VN -   P.Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội.
    ĐT:
  04.37910232
    Fax:
  04.37761184
    Email:
  acitt@acitt.com

     TT Đào Tạo & chuyển giao Công nghệ
  Địa chỉ: P.2110 Tầng 21 - 151A Nguyễn
  Đức Cảnh - Q.Hoàng Mai - Tp.Hà Nội.

  ĐT:
  04.22145531 - 22145540
  Fax:
  04.36627706
  Email:
  acitt@acitt.com
  Web:
  http://www.acitt.com


  Công ty cổ phần ACITT Đà Nẵng
  Địa chỉ: P.601Tầng 6 - Số 103 Lê Sát - P.Hoà Cường Nam - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng.
  ĐT:
  0511.2244448 - 0511.3990199
  Fax: 0511.3797019
  Email:
  acitt_dn@acitt.com
   

   
  Công Ty Cổ Phần ACITT Sài Gòn
  Địa chỉ:
  P.2A4 Tòa nhà Phúc Yên, 31 Phan Huy Ích - P.15 - Q.Tân Bình - Tp.HCM.
  ĐT:
  08.62736448 - 08.38801609
  Fax:
  08.22272427
  Hotline:
  0982.299.448
  Email: acitt_hcm@acitt.com